Το Κέντρο Αμυντικών Επενδύσεων της Εσθονίας ανακοίνωσε, στις 23 Αυγούστου, ότι η Εσθονία, το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λετονία και η Ισπανία υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη ενός σπονδυλωτού μη-επανδρωμένου επίγειο οχήματος (MUGS : Modular Unmanned Ground Systems).

Επίσης αποφασίστηκε και η κατάθεση αιτήματος μερικής χρηματοδότησης, ύψους € 30,6 εκατομμυρίων, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF : European Defense Fund). Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα το πρωτότυπο θα πρέπει να είναι έτοιμο το 2021. Ηγέτιδα χώρα του προγράμματος είναι η Εσθονία και η εταιρία Milrem Robotics, η οποία έχει αναπτύξει το THeMIS.

Μια έκδοση (αντιαρματική) του THeMIS παρουσιάστηκε στην «IDEX 2019», προϊόν συνεργασίας της MBDA και της Milrem Robotics. Το σύστημα αποτελείται από την πλατφόρμα (όχημα) THeMIS της Milrem και τον πύργο IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) της MBDA, ο οποίος ενσωματώνει δύο (2) βλήματα τύπου MMP και ένα πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών για αυτοπροστασία. Το σύστημα ελέγχεται με τηλεχειρισμό, άρα από απόσταση ασφαλείας, ενώ παράγει χαμηλό θερμικό και ηχητικό ίχνος.