Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του μη-επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος ανθυποβρυχιακού πολέμου ASWUUV (Anti-Submarine Warfare Unmanned Underwater Vehicle). Το ASWUUV βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το 2017. Έχει μήκος 6,5 μέτρα και βάρος εννέα τόνους. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κινείται με ταχύτητες από 3-10 κόμβους (5,5-18,5 χιλιόμετρα την ώρα), με τη χρήση συσσωρευτή. Μπορεί να επιχειρεί για 30 συνεχόμενες ημέρες σε μέγιστο βάθος 300 μέτρα. Αποστολή του είναι ο έλεγχος μιας θαλάσσιας περιοχής, με ένα ή περισσότερα ASWUUV, ο εντοπισμός εχθρικών υποβρυχίων και η διαβίβαση των δεδομένων αυτών, σε πραγματικό χρόνο, σε φίλια πλοία. Έτσι, τα φίλια πλοία θα γνωρίζουν ακριβώς την τακτική κατάσταση και το που είναι τα εχθρικά υποβρύχια.