Με καθυστέρηση οκτώ μηνών και ενώ η χώρα μας έχει πληρώσει μέχρι στιγμής 406 εκατομμύρια δολάρια έως τις 15 Μαρτίου 2019. Εάν και εφόσον ισχύσουν οι αρχικές εκτιμήσεις παράδοση των 2 πρώτων αναβαθμισμένων αεροσκαφών στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 και των υπολοίπων 2 τα δεύτερο και το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Οι παρακάτω φωτογραφίες από τη πρώτη δοκιμαστική πτήση: