Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιτελικές διεργασίες στα Γενικά Επιτελεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου μέχρι την Άνοιξη να καταρτίσουν συνολικούς πίνακες με τις κύριες και ανελαστικές εξοπλιστικές ανάγκες των Κλάδων. Ακολούθως, οι σχετικές αποφάσεις αφού λάβουν τη γνωμοδότηση των Ανωτάτων Συμβουλίων (ΑΣΣ, ΑΝΣ και ΑΑΣ) των Γενικών Επιτελείων προωθηθούν στο ΓΕΕΘΑ το οποίο είναι θεσμικά υπεύθυνο για την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στόχος της στρατιωτικής ηγεσίας είναι να υπάρξει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο ακολούθως θα παρουσιαστεί στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) με τελικό αποδέκτη τον Πρωθυπουργό. Στο εξοπλιστικό πρόγραμμα θα γίνεται αναφορά στις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες και μετέπειτα στις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση των προγραμμάτων με γνώμονα τις σχετικές δημοσιονομικές δυνατότητες.