Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ), Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε τη Σχολή Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, όπου παρακολούθησε την εκπαιδευτική δράση «Συνταγματάρχης (ΤΘ) Ανδρέας Σίμος» των Ανθυπίλαρχων της Τάξης ΣΣΕ/2017.

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν οι νέοι Ανθυπίλαρχοι, μέσω μίας βιωματικής εμπειρίας, να αποτυπώσουν τις ορθές, αλλά κυρίως τις λανθασμένες ενέργειες και αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν από ηγήτορες Τεθωρακισμένων.

Η δράση φέρει το όνομα του εκλιπόντος διοικητή της Σχολής Τεθωρακισμένων, Συνταγματάρχη (ΤΘ) Ανδρέα Σίμου, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την πραγματοποίηση της δράσης, ως ένδειξη τιμής, θέλοντας να τονιστεί η πρωτοβουλία, η καινοτομία και το ανοικτό πνεύμα που τον χαρακτήριζαν.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε μεταξύ άλλων μέθοδο πρακτικής εξάσκησης (Rock Drill), ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θεωρείται πολύτιμο και μία άριστη προετοιμασία για την πραγματικότητα.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο Α/ΓΕΣ, αφού συνεχάρη τη Σχολή για την άριστη οργάνωση της διεξαχθείσας εκπαίδευσης, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα παρακάτω: (α) Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να εξασκείται στην αντιμετώπιση φαινομένων «τριβής» (Friction), στο πεδίο της μάχης (β) Στη φάση της λήψης των αποφάσεων, το προσωπικό θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και να προτεραιοποιεί σωστά τις εισερχόμενες πληροφορίες (γ) Τη σημασία της αυτοπεποίθησης, την οποία διαχώρισε από τον εγωισμό και την έλλειψη ομαδικότητας (δ) Τον παράγοντα «τύχη», ο οποίος ακολουθεί όσους εργάζονται σκληρά (ε) Τη σπουδαιότητα των συνεχών δοκιμών και της πρακτικής εξάσκησης, πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδίου (στ) Την ανάγκη αφιέρωσης του απαραίτητου χρόνου και σκληρής προσπάθειας, με σκοπό τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, καθώς οι νέοι αξιωματικοί, αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον.