Την περασμένη Τετάρτη, 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της 8ης Επιλαρχίας Αναγνωρίσεων (ΕΑΝ), στην περιοχή ευθύνης της VIII Μ/Π ΤΑΞ. Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μονάδας, το εξαίρετο ηθικό και το επιθετικό πνεύμα του προσωπικού, καθώς και η υψηλή λειτουργικότητα των μέσων.