Προχωρούν οι εργασίες στο ΑΦΝΣ της ενδιάμεσης λύσης το οποίο και αναμένεται να παραδοθεί στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού έως τις 14 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στο αεροσκάφος της ενδιάμεσης λύσης έχει λάβει χώρα εκτεταμένη συντήρηση ώστε να είναι σε θέση να αρχίσει η εκπαίδευση των πληρωμάτων του Π.Ν καθώς και η επιχειρησιακή αξιοποίηση του αεροσκάφους, στις ασκήσεις του Αρχηγείου Στόλου.

Στο αεροσκάφος της ενδιάμεσης λύσης έχει πραγματοποιηθεί γενική συντήρηση {Predictive maintenance (PdM)} ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό σε επίπεδο υπάρχοντος εξοπλισμού και συστημάτων. Το αεροσκάφος βάσει της διακρατικής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αναμένεται να παραληφθεί και να αρχίσει να εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις από μεικτό πλήρωμα της Lockheed Martin και του US Navy ώστε να αποδοθεί στο Π.Ν έως τις 14/11.

Παράλληλα, ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο επόμενο ΑΦΝΣ που θα εκσυγχρονιστεί πλήρως με νέες πτέρυγες που ήδη έχουν έρθει από τις ΗΠΑ και το κορυφαίο τακτικό σύστημα αποστολής της ISI HELLAS που περιλαμβάνει πλήρη εγκατάσταση συστημάτων software και hardware καθώς και πλειάδα επιπρόσθετων συστημάτων όπως το κοιλιακό ραντάρ ερεύνης επιφανείας, τα υφιστάμενα sonobuoys αναβαθμισμένα με νέου τύπου επεξεργαστές ώστε να εντοπίζουν υποβρύχια χαμηλού ακουστικού ίχνους, το νέο FLIR κτλ. Το τακτικό σύστημα αποστολής της ISI HELLAS θα προσδώσει πολύ σημαντικές ικανότητες σύνθεσης τακτικής εικόνας όχι μόνον για στόχους επιφανείας αλλά και για την εναέρια κατάσταση αφού μέσω τακτικών ζεύξεων θα παίρνει και θα δίνει εικόνα τακτικής κατάστασης. Αυξημένες είναι και οι δυνατότητες του τακτικού συστήματος αποστολής κατά ανθυποβρυχιακού πολέμου αφού αναλόγα με τη τακτική κατάσταση θα εξάγει στοιχεία ανθυποβρυχιακής περιπολίας με γνώμονα το επιχειρησιακό περιβάλλον, τα θερμογραφικά δεδομένα, τις πιθανές περιοχές δράσης εχθρικών υποβρυχίων κτλ.

Η παράδοση στο Π.Ν που πρώτου αεροσκάφους της ενδιάμεσης λύσης θα επιτρέψει στην ΕΑΒ να εισάγει στις εγκαταστάσεις της, το δεύτερο αεροσκάφος προς πλήρη εκσυγχρονισμό ενώ όπως προαναφέραμε ήδη εκτελούνται εργασίες σε αυτό που θα παραδοθεί πρώτο. Στα τέλη του 2020 υπολογίζεται να παραδοθεί το πρώτο πλήρως εκσυγχρονισμένο ενώ μερικούς μήνες μετά, περίπου 5-6 μήνες θα παραδοθεί το δεύτερο πλήρως εκσυγχρονισμένο. Το 2023 με 2024 αναμέται να παραδοθούν τα τελευταία δύο. Να σημειωθεί πως αφενός λόγω χωροταξικών περιορισμών και αφετέρου λόγω αριθμού προσωπικού που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό των πρώτων ΑΦΝΣ δεν γίνεται να πραγματοποιείται ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών στα υπό εκσυγχρονισμό ΑΦΝΣ ώστε να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό.

Οι εκτιμήσεις αναφορικά με τον εσκυγχρονισμό των F-16 της Π.Α αναφέρουν σταδιακά παράδοση 10 έως 12 αεροσκαφών τον χρόνο. Οι παρακάτω φωτογραφίες από την εκτέλεση των εργασιών: