Το Υπουργικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας αποφάσισε-ανακοίνωσε ότι το Αίτημα για Προτάσεις (RFP : Request for Proposals), για την προμήθεια 150 νέων τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Τα νέα οχήματα θα εξοπλίσουν μια Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να προσεγγίσει σε κόστος τα $ 900 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό αρχικά θα δαπανηθούν $ 477,8 εκατομμύρια για την προμήθεια τουλάχιστον 90 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και άλλα $ 244,2 εκατομμύρια για την προμήθεια τουλάχιστον 60 ειδικών οχημάτων και οχημάτων υποστήριξης. Επιπλέον $ 141,6 εκατομμύρια θα δαπανηθούν για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης. Συνολικά λοιπόν, το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των $ 863,6 εκατομμυρίων.