Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Μελέτες για την κατασκευή Ναυτικής Βάσης Παγασητικού», με Κωδικό ΟΠΣ 5198281 (MIS), στο τομεακό πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στον άξονα προτεραιότητας «Λιμενικές υποδομές». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, αντικείμενο της Πράξης είναι η εκτέλεση και εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών και μελετών για την εγκατάσταση νέας Ναυτικής Βάσης στη θέση Άγιος Ιωάννης του Αλμυρού. Στο πλαίσιο των εκπονούμενων μελετών θα εξεταστεί η διαμόρφωση νέων λιμενικών υποδομών μόνιμης παραβολής πλοίων του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και η χωροθέτηση των απαραίτητων χερσαίων χώρων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε € 3.826.059,58 και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικό (ΓΕΝ) καλούνται να συγκεντρώσουν εγκαίρως, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων που θα εκτελεσθεί η δράση. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης έχει τεθεί η 10η Αυγούστου του 2025.

Για το ζήτημα της Ναυτικής Βάσης Παγασητικού το «DefenceReview» έχει τοποθετηθεί σχετικά: