Η Lockheed Martin παρουσίασε την πρόταση της για ένα οικονομικό και ευέλικτο οπλικό σύστημα προσβολής πλοίων επιφανείας και παράκτιων στόχων. Πρόκειται για το μη-επανδρωμένο περιπολικό σκάφος Mark VI, εφοδιασμένο με έναν τετραπλό εκτοξευτή βλημάτων AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile). Η σχετική παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του συμβολαίου της Lockheed Martin με το γραφείο SCO (Strategic Capabilities Office) του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Επιχειρησιακά, το Mark VI θα προπορεύεται των κύριων μονάδων επιφανείας, θα αναπτύσσεται σε παράκτια περιοχές και θα ενεδρεύει κατά εχθρικών στόχων επιφανείας ή παράκτιους. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός φτηνού συστήματος, ευέλικτου με μικρό ίχνος ραντάρ (άρα δύσκολο στον εντοπισμό του) και με δυνατότητα προσβολή στόχων σε απόσταση (τα βλήματα AGM-158C LRASM θα έχουν μέγιστο βεληνεκές περά τα 350-400 χιλιόμετρα.

Το βλήμα AGM-158C LRASM, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη, θα είναι το νέο βλήμα κατά πλοίων και παράκτιων στόχων του Αμερικανικού Ναυτικού. Αναπτύσσεται ως βλήμα προσβολής ακριβείας με χαρακτηριστικά stealth και ικανότητα ημί-αυτόνομης ανίχνευσης και αναγνώρισης εχθρικών πλοίων.