Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Reuters» εννέα χώρες της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γερμανίας, επιθυμούν την κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας στις αποφάσεις της ΕΕ στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Η «ομάδα φιλίας» που σχηματίστηκε από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία υπέβαλε σχετικό αίτημα ζητώντας μεταρρύθμιση του συστήματος λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους «9» η μεταρρύθμιση είχε στόχο να επιταχύνει τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. Οι «9» ζητούν την εφαρμογή της αρχής της ειδικής πλειοψηφίας (15 από τις 27 χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός πληθυσμός των 15 χωρών υπερβαίνει το 65% του πληθυσμού της ΕΕ) και όχι της ομοφωνίας για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Πάντως, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν θέλουν να αλλάξει το σύστημα από φόβο μήπως αγνοηθούν τα συμφέροντα τους. Για να ανοίξει η διαπραγμάτευση της πρότασης απαιτείται η έγκριση 14 από τα 27 κράτη μέλη, ενώ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η έγκριση όλων των κρατών μελών.