Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου ο Στρατός θα αποκτήσει εννέα αυτοκινούμενα, τροχοφόρα πυροβόλα CAESAR NG (New Generation) των 155 χιλιοστών της γαλλικής Nexter. Η απόφαση συνάδει με το έγγραφο «Στρατηγικό Όραμα 2030», το οποίο προβλέπει την απόκτηση νέων πυροβόλων με προϋπολογισμό € 48 εκατομμύρια. Υπενθυμίζουμε ότι το Νοέμβριο του 2018 Γαλλία και Βέλγιο συμφώνησαν, σε επίπεδο κυβερνήσεων, για την υλοποίηση του βελγικού προγράμματος CaMo (Capacité Motorisée : Μηχανοκίνητη Ικανότητα), προμήθειας 442 νέων τεθωρακισμένων οχημάτων για το Βελγικό Στρατό, συνολικής αξίας € 1,6 δισεκατομμυρίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος CaMo ο Βελγικός Στρατός θα προμηθευτεί, το διάστημα 2025-2030, 382 τεθωρακισμένα οχήματα Griffon και 60 τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Jaguar.

Τα οχήματα θα φέρουν τον ίδιο εξοπλισμό με τα γαλλικά, συνεπώς ο Γαλλικός και ο Βελγικός Στρατός θα μπορούν να συνεργάζονται απόλυτα στο πεδίο της μάχης, σε επίπεδο χερσαίων δυνάμεων. Επίσης, πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος CaMo, Γαλλία και Βέλγιο θα δημιουργήσουν και θα μοιράζονται κοινή εκπαίδευση και υποστήριξη, μειώνοντας έτσι τα αντίστοιχα κόστη. Με την προμήθεια των 442 Griffon και Jaguar ο Βελγικός Στρατός θα αντικαταστήσει 418 οχήματα, εκ των οποίων 138 Piranha IIIC, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2008, 59 Pandur I, τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία από το 1996 και 218 Dingo-2. Σήμερα, ο Βελγικός Στρατός διατηρεί σε υπηρεσία 14 ρυμουλκούμενα LG1 Mk.2 των 105 χιλιοστών και όλμους των 120, 81 και 60 χιλιοστών.