Ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ, για το οικονομικό έτος 2018, δεσμεύει σημαντικά ποσά, $ 6,5 δισεκατομμύρια περίπου, για την ενίσχυση του Στρατού με νέα άρματα μάχης M-1 Abrams, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης M-2 Bradley, τακτικά οχήματα JLTV, αυτοκινούμενα πυροβόλα M-109A7 και οχήματα περισυλλογής M-88A2 Hercules.

Από τα προγράμματα εξοπλισμού, που αναμένεται να υλοποιήσει ο Αμερικανικός Στρατός το 2018, το πρόγραμμα των αρμάτων M-1 Abrams κατέχει τη «μερίδα του λέοντος». Συγκεκριμένα ο Αμερικανικός Στρατός αναμένεται να δαπανήσει $ 1,5 δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση 135 M-1 Abrams, ενώ άλλα 20 αναμένεται να αναβαθμιστούν το 2019, αλλά με κονδύλια του προϋπολογισμού του 2018. Ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των $ 961,6 εκατομμυρίων θα δαπανηθεί για άλλες βελτιώσεις των Μ-1 Abrams.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2017 η General Dynamics Land Systems απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 2,6 δισεκατομμυρίων για την αναβάθμιση 786 M-1A1 Abrams στο επίπεδο M-1A2 Abrams SEP V3 (το ίδιο συμβόλαιο αφορούσε και την αναβάθμιση των M-1 Abrams της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ).

Για το πρόγραμμα των M-2 Bradley έχουν προϋπολογιστεί $ 675,4 εκατομμύρια συν άλλα $ 205 εκατομμύρια για την αναβάθμιση 61 οχημάτων. Περίπου $ 710,2 εκατομμύρια αναμένεται να δαπανηθούν για την προμήθεια 197 τακτικών οχημάτων, ενώ άλλα $ 469,1 εκατομμύρια για την ανάπτυξης νέων οχημάτων (χρηματοδότηση προγραμμάτων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη). Επικουρικά, κονδύλι ύψους $ 1,3 δισεκατομμυρίων αναμένεται να δαπανηθεί για την προμήθεια 3.390 τακτικών οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicles)

Για την προμήθεια 36 αυτοκινούμενων πυροβόλων M-109A7 ο Αμερικανικός Στρατός έχει προϋπολογίσει $ 418,8 εκατομμύρια, ενώ για την προμήθεια 38 οχημάτων περισυλλογής M-88A2 Hercules, 42 οχημάτων γεφύρωσης έχουν προϋπολογιστεί $ 152,9 εκατομμύρια.