Η Κροατία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε με τη Γαλλία συμφωνία για την προμήθεια αυτοκινούμενων πυροβόλων CAESAR των 155 χιλιοστών. Η συγκεκριμένη συμφωνία καθορίζει το νομικό πλαίσιο της συνεργασίας Γαλλίας και Κροατίας, με αντικείμενο την προμήθεια των πυροβόλων. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συμφωνία που υπογράφηκε δεν είναι δεσμευτική και δεν αφορά προμήθεια, αλλά θέτει το πλαίσιο πιθανής αγοραπωλησίας στο μέλλον. Η χρηματοδότηση πιθανής αγοράς θα γίνει με εθνικούς πόρους, σε συνδυασμό με οικονομική στήριξη (10-15% της αξίας της αγοράς) από την ΕΕ και συγκεκριμένα από την EDIRPA (European Defense Industry Reinforcement through Common Procurement Act). Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το γαλλικό πυροβόλο CAESAR έχει πετύχει σημαντικές πωλήσεις τόσο στη Γαλλία όσο και σε τρίτες χώρες, ενώ αναπτύσσεται και η προηγμένη έκδοση CAESAR Mk.2.