Σουηδία, Φινλανδία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων και της συνεργασίας τους στον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αμυντικούς αναλυτές η συγκεκριμένη απόφαση δεν πρόκειται να επιφέρει ρωσικά «αντίποινα» στο μέτρο και το βαθμό που παραμείνει συνεργασία και δεν εξελιχθεί σε πολιτική ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο NATO.

Η μόνη χώρα της Σκανδιναβίας που έχει ενταχθεί στο NATO είναι η Νορβηγία, ενώ Σουηδία και Φινλανδία αποφεύγουν να ενταχθούν στη Συμμαχία, η μεν Σουηδία λόγω της δεδηλωμένης ουδετερότητας της, η δε Φινλανδία για πολιτικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με τις ευαισθησίες της Μόσχας.