Η ΤΗΕΟΝ Sensors, στα πλαίσια της συνεργασίας με τη SAFRAN VECTRONIX για την προμήθεια νέων οργάνων νυχτερινής όρασης και αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων προς τις Ελβετικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η συνεργασία αυτή εγκρίθηκε από το ελβετικό Κοινοβούλιο. Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε αφορά στην ανάθεση προμήθειας 187 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για ηλεκτροπτικά συστήματα προς τις Ελβετικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκ των οποίων τα 100 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα περίπου αφορούν στα προϊόντα που θα κατασκευαστούν από την κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ Sensors και SAFRAN VECTRONIX.

Συγκεκριμένα, η ΤΗΕΟΝ Sensors αναλαμβάνει την παράδοση 8.385 νέα δίκυαλα νυχτερινής όρασης τύπου NYX και την αναβάθμιση 5.700 σε ήδη υπάρχοντα όργανα νυχτερινής όρασης. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αναφέρεται στην παράδοση νέων οργάνων, και δη στην πιο πρόσφατη έκδοση του δίκυαλου νυχτερινής όρασης ΝΥΧ, που θεωρείται εμπορική επιτυχία στην παγκόσμια αγορά. Για το ελβετικό συμβόλαιο, το παρεχόμενο από τη ΤΗΕΟΝ Sensors σύστημα θα συναρμολογηθεί από τη VECTRONIX στην Ελβετία, όπως προβλέπει η ελβετική νομοθεσία περί αντισταθμιστικών για τον κύριο ξένο υποκατασκευαστή (τη ΤΗΕΟΝ SENSORS στην προκειμένη περίπτωση).

Το στάδιο της συναρμολόγησης στην Ελβετία θα γίνει από μηχανικούς τόσο της ΤΗΕΟΝ Sensors, όσο και της SAFRAN VECTRONIX, ενώ η ΤΗΕΟΝ Sensors θα παρέχει όλη την τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη για το τελικό στάδιο της συναρμολόγησης. Παράλληλα, η ΤΗΕΟΝ Sensors ολοκληρώνει τις παραδόσεις προς τον Γερμανικό Στρατό και συγκεκριμένα 1.700 δίκυαλων ΝΥΧ για τους οδηγούς του Γερμανικού Στρατού καλύπτοντας τις ανάγκες νυχτερινής οδήγησης και 906 δίκυαλων για τις Ειδικές Δυνάμεις της Γερμανίας (KSK). Περαιτέρω, αναμένεται η τελική απόφαση της Αυστρίας για την παροχή δίκυαλων νυχτερινής όρασης στις Ειδικές και Ένοπλες Δυνάμεις της.