Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι στις 14-15 Δεκεμβρίου, σε συνέχεια των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Αρχηγού Άμυνας της Γαλλίας Στρατηγού Thierry BURKHARD, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ο 1ος Κύκλος Συνομιλιών (ΚΣ) μεταξύ Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών Ελλάδας και Γαλλίας σε επίπεδο Κλάδων Στρατηγικής και Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ και του Γαλλικού Επιτελείου Άμυνας. Ο εν λόγω ΚΣ διεξήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας των δύο Χωρών για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια και αφορούσε στην χάραξη του οδικού χάρτη της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής-Πολιτικής-Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ, η οποία αποτελείτο από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, Επιτελείς των Διευθύνσεων Επιχειρήσεων, Διαστήματος, Ανάλυσης-Εκμετάλλευσης Πληροφοριών και Κυβερνοάμυνας, καθώς επίσης και Επιτελείς της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Επικεφαλής της Γαλλικής αντιπροσωπείας η οποία αποτελείτο από αντίστοιχους Επιτελείς του Γαλλικού Επιτελείου Άμυνας, ήταν ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Γαλλικού Επιτελείου Άμυνας Υποπτέραρχος Laurent MARBOEUF, ο οποίος στο περιθώριο των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείρισης Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ ‘21» είχε σύντομη συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, κατά την οποία συζήτησαν για τον οδικό χάρτη της υλοποίησης της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Επιδίωξη των συνομιλιών, οι οποίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η λεπτομερής διερεύνηση και επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους θα επαυξηθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των 2 Χωρών υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της στρατιωτικής τους συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός των κοινών ενεργειών και δράσεών τους εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αλλά και σε διμερές επίπεδο, όπως και στα πολυμερή σχήματα συνεργασιών που συμμετέχουν οι 2 Χώρες. Ειδικότερα, κατά τις συνομιλίες διερευνήθηκαν δυνατότητες για την επέκταση των υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στα πεδία:

1/ Της εκτέλεσης επιχειρήσεων.

2/ Της σχεδίασης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

3/ Του διαστήματος, της κυβερνοασφάλειας και των πληροφοριών.

4/ Των συνεκπαιδεύσεων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.

5/ Της ανταλλαγής εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μεταξύ των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολών.

6/ Αρμοδιότητας των επιμέρους Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συνομιλίες των Αντιπροσωπειών όπως και η έκταση των θεμάτων που κάλυψαν, επιβεβαίωσαν την ισχυρή κοινή πρόθεση του Α/ΓΕΕΘΑ και του Αρχηγού Άμυνας της Γαλλίας για την προώθηση της Στρατιωτικής Συνεργασίας των 2 Χωρών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας προσπάθειάς τους για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στις περιοχές της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και των Βαλκανίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμφωνίας που υπέγραψαν πρόσφατα η Ελλάδα και η Γαλλία, με τις νέες δράσεις που συζητήθηκαν και θα συμφωνηθούν, να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατό «επί του πεδίου».