Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), από εκπρόσωπους της εταιρείας IHOR, με σκοπό την ενημέρωση επί αυτοματοποιημένου συστήματος τάξης και βολής του αυτοκινούμενου πυροβόλου Μ-109. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει πιο σύστημα παρουσιάστηκε. Γενικά, τα συστήματα τάξης και βολής επιταχύνουν της τάξης των πυροβόλων και βελτιώνουν την ταχύτητα και την ακρίβεια των βολών.

Ουσιαστικά, τα συγκεκριμένα συστήματα μειώνουν το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της τάξης του πυροβόλου και της βολής. Η μείωση του χρόνου του κύκλου δράσης του πυροβόλου είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιβίωση του πυροβόλου στο πεδίο μάχης. Η γρήγορη τάξη και βολή σημαίνει και γρήγορη απομάκρυνση από τη θέση βολής, δηλαδή ακύρωση της εχθρικής προσπάθειας εκτέλεσης πυρών αντί-πυροβολικού. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ικανότητα του πυροβόλου να λειτουργεί, εξίσου αποτελεσματικά, τη νύχτα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Υπογραμμίζουμε ότι τα M-109 αποτελούν την ραχοκοκαλιά των αυτοκινούμενων πυροβόλων του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Τα 418 M-109 που υπηρετούν στον ΕΣ είναι μια πολύ μεγάλη ποσότητα για να αντικατασταθούν και σίγουρα θα παραμείνουν σε υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αναβάθμιση τους με σύγχρονο σύστημα τάξης και βολής είναι μια στοχευμένη κίνηση, μικρού κόστους, αλλά μεγάλης αξίας.