Την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφορικώς με τη πώληση των αμφίβιων οχημάτων AAVP-7A1 έχει η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες αρχές. Κατά το προγενέστερο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έλαβε γνώση της επίσημης απάντησης των ΗΠΑ όπως αυτή αναφέρεται στην επιστολή αποδοχής (LOA) με βάση την αρχική ελληνική επιστολή (LOR) στην οποία ζητούνταν το κόστος συνολικώς 76 αμφίβιων οχημάτων AAVP-7A1 (εκ των οποίων τα 63 ανήκουν στην έκδοση μεταφοράς προσωπικού ενώ τα υπόλοιπα είναι οχήματα περισυλλογής και διοικητικά) ώστε να εξοπλιστεί η 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών.

Μολονότι, στις 17 Μαρτίου 2023 η αρμόδια Υπηρεσία Άμυνας Ασφαλείας και Συνεργασίας (DSCA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε το κόστος ήταν στα 268$ εκατομμύρια, εντούτοις υπήρξε επιπρόσθετη αύξηση κατά 30$ εκατομμύρια.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ προωθείται και η υλοποίηση έργων νέων λιμενικών υποδομών ύψους 110€ εκατομμυρίων για τον ελλιμενισμό και τη τεχνική υποστήριξη των αρματαγωγών της κλάσης «ΣΑΜΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού. Το σχετικό έργο έχει λάβει και την επίσημη έγκριση από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων ναυάρχων.