Πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ΕΛΒΟ, σχετικά με τις δυνατότητες αναβάθμισης του άρματος μάχης Leopard 1A5. Σύμφωνα με πληροφορίες του γράφοντος η πρόταση σχετίζεται με την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων του άρματος με επίκεντρο τα σκοπευτικά καθώς και γενική επισκευή και ανακατασκευή των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μερών των αρμάτων. Επιπροσθέτως την αλλαγή όλων των υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης του πυροβόλου καθώς και της περιστροφής του πύργου του άρματος μάχης με νέα ηλεκτρικά συστήματα. Η πρόταση της ΕΛΒΟ περιλαμβάνει συστήματα από την ισπανική Indra Defense.