Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τρείς (3) διαγωνισμούς (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ) με αντικείμενο την υποστήριξη των οχημάτων 290GD-GDT (δύο διαγωνισμοί) και άλλων τροχοφόρων οχημάτων του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Και στις τρείς (2) περιπτώσεις κριτήριο της ανάθεσης θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Τα προγράμματα «υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων 290GD-GDT» και «προμήθεια ανταλλακτικών διαφόρων τύπων τροχοφόρων οχημάτων» έχουν καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 4η Αυγούστου του 2023, ενώ το πρόγραμμα «προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης τροχοφόρων οχημάτων 290GD-GDT» έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 3η Αυγούστου του 2023. Λεπτομέρειες για τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν αναγράφονται στις προκηρύξεις.