Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) τη ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα Mercedes-Benz 240GD και τα φορτηγά Steyr 680M του Ελληνικού Στρατού «λόγω μη κατάθεσης προσφορών κατά το 2ο Στάδιο του υπόψη Επαναληπτικού Διαγωνισμού», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τον περασμένο Μάιο η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έκανε αποδεκτό το φάκελο δικαιολογητικών της εταιρίας «Grantex» και απέρριψε τον αντίστοιχο φάκελο της εταιρίας «Ωρίων».

Ωστόσο, στο 2ο στάδιο της διαδικασία, δηλαδή στο στάδιο της υποβολής τεχνικών και οικονομικών προσφορών, δεν υπήρξε ανταπόκριση κι έτσι ο διαγωνισμός ματαιώθηκε. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, και έχει προϋπολογισμό € 42.533.876,52 ως ανώτατο όριο δαπάνης, εκ των οποίων τα € 16.637.500,56 αφορούν στην υποστήριξη των Mercedes-Benz 240GD και € 25.896.375,96 στην υποστήριξη των Steyr 680M. Και στις δύο (2) περιπτώσεις τα ποσά θα κατανεμηθούν ισόποσα για κάθε έτος που διαρκεί το πρόγραμμα.