Είναι γνωστό ότι ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) διατηρεί στο οπλοστάσιο του 1.988 εκτοξευτές αντιαρματικών Carl Gustaf M2, της σουηδικής Saab, τα οποία αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα το 1995 από τα γερμανικά αποθέματα. Πρόκειται για Πυροβόλα Άνευ Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ) διαμετρήματος 84 χιλιοστών. Τα Carl Gustaf έχουν αποδειχθεί ικανά και αξιόπιστα αντιαρματικά με αποτέλεσμα να έχουν εξελιχθεί στις βελτιωμένες εκδόσεις M3 (1991) και M4 (2014). Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, τα ελληνικά M2 δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στο επίπεδο M4. Μπορούν όμως να αυξήσουν την επιχειρησιακή τους αξία, μέσω της χρήσης της γκάμας των πυρομαχικών που η Saab έχει αναπτύξει για τα Carl Gustaf (αντιαρματικά, κατά προσωπικού και προστατευμένων στόχων, καπνογόνα, φωτιστικά, εκπαιδευτικά). Αυτά τα πυρομαχικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ όλες τις εκδόσεις των Carl Gustaf και η χρήση τους θα μετατρέψει τα ελληνικά M2 σε όπλα πολλαπλού ρόλου και όχι μόνο σε όπλα αντιαρματικού ρόλου όπως είναι σήμερα. Με τη χρήση όλων των διαθέσιμων πυρομαχικών τα ελληνικά M2 θα μπορούν να εκτελούν αποστολές όπως η προσβολή οχυρώσεων και οχυρωμένων θέσεων, η προσβολή συγκεντρωμένου προσωπικού, η δημιουργία προπετάσματος καπνού και φωτισμού πεδίου μάχης, ενώ θα μπορεί να εκτελεί βολές και μέσα από κτίρια.

Για τα αντιαρματικά πυρομαχικά, εκτός των HEAT-551 τα οποία χρησιμοποιεί ο ΕΣ, υπάρχουν τα HEAT-551C RS (Reduced Sensitivity), που είναι βαρύτερα (3,5 κιλά), επιτυγχάνουν την ίδια μέγιστη ταχύτητα (254 μέτρα το δευτερόλεπτο) και το ίδιο δραστικό βεληνεκές (400 και 700 μέτρα αντίστοιχα), αλλά έχουν αυξημένη διατρητική ικανότητα, στα 400 χιλιοστά θωράκισης RHA. Ο χαρακτηρισμός «RS» σημαίνει ότι έχουν μειωμένη ευαισθησία του προωθητικού γεμίσματος, δηλαδή παράγουν αέρια μειωμένης θερμότητας, σε σχέση πάντα με τα HEAT-551, λόγω της χρήσης προωθητικού γεμίσματος με διαφορετικό μείγμα ύλης. Το αντιαρματικό HEAT-655CS (Confined Space) είναι η έκδοση του HEAT-551 για χρήση μέσα από κλειστούς χώρους. Το αντιαρματικό HEAT-751 ζυγίζει 3,8 κιλά, έχει τα ίδια δραστικά βεληνεκή με το HEAT-551, επιτυγχάνει μικρότερη μέγιστη ταχύτητα (210 μέτρα το δευτερόλεπτο), αλλά μπορεί να διατρήσει θωράκιση ERA συν 500 χιλιοστά συμβατικής θωράκισης, λόγω της χρήσης δύο (2) πολεμικών κεφαλών σε σειρά (Tandem).

Στην κατηγορία των πυρομαχικών κατά οχυρώσεων υπάρχουν τα ASM-509, MT-756 και HEDP-502/502RS (HEDP : High Explosive Dual Purpose). Το ASM-509 ζυγίζει 4,2 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 170 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 300 μέτρα. Το MT-756 σχεδιάστηκε πρωτίστως για χρήση εντός αστικών περιοχών. Ζυγίζει 4,4 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 266 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 300 μέτρα. To HEDP-502/502RS είναι πυρομαχικό πολλαπλού ρόλου με δυνατότητα διάτρησης θωράκισης ή επιβράδυνσης της εκρηκτικής δράσης για την προσβολή οχυρωματικών θέσεων ή κτιρίων σε αστικό περιβάλλον (ενεργοποίηση της πολεμικής κεφαλής στο 1/10 του δευτερολέπτου μετά την πρόσκρουση στο στόχο). Ζυγίζει 3,3 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 225 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 300 μέτρα κατά κινούμενου στόχου, 500 μέτρα κατά στατικού στόχου και 1.000 μέτρα κατά συγκεντρωμένου προσωπικού. Το HEDP-502RS είναι η έκδοση του HEDP-502 με μειωμένη ευαισθησία του προωθητικού γεμίσματος.

Στην κατηγορία των πυρομαχικών κατά προσωπικού υπάρχουν τα ADM-401 (ADM : Area Deterrent Munitions) και HE-441D/441D RS (HE : High Explosive). Το ADM-401 ζυγίζει 2,6 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 300 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 100 μέτρα. Η πολεμική του κεφαλή αποτελείται από 1.100 αιχμηρά αντικείμενα (Flechettes), τα οποία καλύπτουν μια περιοχή με εμβαδό 10-14 τετραγωνικά μέτρα. Χρησιμοποιείται ως μέσω άρνησης πρόσβασης σε μια περιοχή, εκκαθάρισης της από το εχθρικό πεζικό ή καθήλωσης του πεζικού σε μια περιοχή. Το HE-441 χρησιμοποιείται για την προσβολή στόχων υψηλής αξίας όπως είναι οι θέσεις πολυβόλων, βομβιδοβόλων και ελεύθερων σκοπευτών. Ζυγίζει 3,2 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 240 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 1.250-1.300 μέτρα. Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικών των HE-441 είναι η ικανότητα τους για πυροδότηση στον αέρα (Air-Burst), εκτός της ικανότητας πυροδότησης κατά την επαφή με το στόχο. Το HE-401D RS είναι η έκδοση του HE-401D με μειωμένη ευαισθησία του προωθητικού γεμίσματος. Υπάρχει επίσης και το HE-448, το οποίο ζυγίζει 2,6 κιλά και χρησιμοποιείται κατά στόχων σημείου (η δράση καλύπτει περιοχή 400 τετραγωνικών μέτρων). Το μέγιστο δραστικό βεληνεκές του είναι της τάξεως των 1.500 μέτρων.

Στην κατηγορία των καπνογόνων υπάρχει το πυρομαχικό Smoke-469C και στην κατηγορία των φωτιστικών υπάρχει το πυρομαχικό Illuminator-545C. To Smoke-469C ζυγίζει 3,3 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 240 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 1.300 μέτρα. Η χρήση του καλύπτει μια περιοχή με πλάτος 10-15 μέτρα με στόχο τη δυσκολία εκτέλεσης άμεσων πυρών από τον εχθρό. Το Illuminator-545C ζυγίζει 3,1 κιλά, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 260 μέτρα το δευτερόλεπτο και μέγιστο δραστικό βεληνεκές 2.100 μέτρα. Η χρήση του φωτίζει μια περιοχή με διάμετρο 400-500 μέτρα με στόχο την αποκάλυψη στόχων προς προσβολή από φίλια μέσα. Η πυροδότηση του γίνεται στον αέρα και η πτώση του επιβραδύνεται από τη χρήση αλεξίπτωτου. Η διάρκεια καύσης είναι 30 δευτερόλεπτα και σ’ αυτό το διάστημα παράγει φως ίσο με 650.000 κεριά. Τέλος, υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά πυρομαχικά TP-552 και TPT-141 πλήρους διαμετρήματος (των 84 χιλιοστών), αλλά και τα εκπαιδευτικά πυρομαχικά υποδιμετρήματος των 20 χιλιοστών και SCA-553B των 7,62 χιλιοστών.