Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 25 Μαΐου 2023, οι συνεργαζόμενες εταιρείες ΕΑΣ και FFG, πραγματοποίησαν σε επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), επίδειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του αναβαθμισμένου Τεθωρακισμένου Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ-113. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς ανάλογη παρουσίαση είχε γίνει και στις 21 Ιουλίου του 2022. Η FFG δραστηριοποιείται στον εκσυγχρονισμό τεθωρακισμένων οχημάτων εδώ και 65 χρόνια. Η πρώτη συλλογή αναβάθμισης του M-113 ανέπτυξε το 1987, ενώ, μέχρι στιγμής, η εταιρία έχει αναβαθμίσει πάνω από 1.600 M-113. Βασική αρχή της πρότασης της FFG είναι η ευελιξία ως προς την επιλογή της τελικής συλλογής αναβάθμισης έτσι ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη του οχήματος.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η πρόταση αναβάθμισης της FFG είναι η βελτίωση των επιδόσεων του οχήματος, η αύξηση του εσωτερικού μεταφορικού χώρου και η βελτίωση της εσωτερικής εργονομίας, η αύξηση του επιπέδου προστασίας και η αύξηση της επιχειρησιακής ζωής κατά 30 χρόνια. Η βελτίωση των επιδόσεων επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση νέου κινητήρα και αναρτήσεων, τη χρήση πελμάτων συνθετικού ελαστικού στις ερπύστριες, την εγκατάσταση βελτιωμένου συστήματος πέδησης διπλού κυκλώματος, την αύξηση της ισχύος παροχής ενέργειας, την αντικατάσταση της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής του οχήματος με νέα, σύγχρονης σχεδίασης, και της ενσωμάτωσης αρτηρίας CAN (Controller Area Network), η οποία επιτρέπει την επικοινωνία των διαφόρων συστημάτων του οχήματος μεταξύ τους, μέσω υπολογιστή, με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό συνδέσεων.

Η αύξηση του εσωτερικού μεταφορικού χώρου του οχήματος επιτυγχάνεται με την προσθήκη ανυψωμένου τμήματος στην οροφή και/ή στο μήκος του οχήματος (δεν είναι υποχρεωτική ως επιλογή, αλλά προαίρεση). Η εσωτερική εργονομία του οχήματος βελτιώνεται με την εγκατάσταση νέων καθισμάτων για το προσωπικό και νέου κλιματιστικού συστήματος ψύξης και θέρμανσης. Το επίπεδο προστασίας του οχήματος είναι συνάρτηση των απαιτήσεων του χρήστη και περιλαμβάνει επιλογές προσθήκης επιπλέον συμβατικής θωράκισης, πλέγματος προστασίας από όπλα RPG, αντιναρκικής προστασίας δαπέδου, ενεργητικό σύστημα αυτοπροστασίας, σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς, σύστημα καταστολής έκρηξης και σύστημα προστασίας από ραδιολογικές, βιολογικές και χημικές ουσίες.

Οι επιλογές που δίνει η FFG για την αναβάθμιση των M-113 είναι τρείς (3): Η διαμόρφωση Μ-113G2+, η Μ-113G3 και η Μ-113G4. Η πιο απλή επιλογή αναβάθμισης είναι η G2+, ενώ η πιο εκτεταμένη είναι η G4. Σε όλες τις περιπτώσεις το όχημα υποβάλλεται σε γενική επιθεώρηση και επισκευή. Ανάλογη φυσικά είναι και η οικονομική επιβάρυνση. Στη διαμόρφωση M-113G2+ η ιπποδύναμη του κινητήρα είναι της τάξεως των 296 ίππων. Αλλάζει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο γίνεται πλήρως αυτόματο, βελτιώνεται το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα του οχήματος, αυξάνει η μέγιστη ταχύτητα στα 65 χιλιόμετρα την ώρα (σε οδό) και το μέγιστο μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο στους 2,4 τόνους (το μέγιστο βάρος μάχης διαμορφώνεται στους 13 τόνους).

Στη διαμόρφωση M-113G3 ο κινητήρας του οχήματος αποδίδει 349 ίππους. Υιοθετείται πλήρως αυτόματο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και νέο σύστημα πέδησης. Το όχημα αποκτά την ικανότητα πλήρους περιστροφής ενώ βρίσκεται σε στάση και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 70 χιλιόμετρα την ώρα (σε οδό). Εσωτερικά, η εργονομία του οχήματος βελτιώνεται, τόσο για τον οδηγό του οχήματος όσο και για τη μεταφερόμενη Ομάδα. Τέλος, το μέγιστο μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο αυξάνει στους 4,4 τόνους με το μέγιστο βάρος μάχης να διαμορφώνεται στους 15 τόνους.

Στη διαμόρφωση M-113G4 υπάρχει η επιλογή ανύψωσης της οροφής και προσθήκης μήκους στο όχημα (το M-113G4 ενσωματώνει όλες τις βελτιώσεις του M-113G3). Στην περίπτωση αυτή ο εσωτερικά μεταφερόμενος χώρος αυξάνει κατά 22-51%, από τα 8,3 κυβικά μέτρα στα 10,1-12,5 (ανάλογα αν επιλεγεί μόνο η ανύψωση της οροφής ή και η προσθήκη μήκους). Η προσθήκη μήκους στο όχημα επιτρέπει την αύξηση του μεταφερόμενου προσωπικού κατά δύο (2) άτομα και απαιτεί την προσθήκη δύο (2) ακόμη τροχών (έναν σε κάθε πλευρά). Το μέγιστο βάρος μάχης διαμορφώνεται στου 18-20 τόνους, ενώ το μέγιστο μεταφερόμενο ωφέλιμο φορτίο στους 6,2-8 τόνους. Η μέγιστη ταχύτητα παραμένει στα 70 χιλιόμετρα την ώρα, παρά την επιλογή αύξησης της ισχύος του κινητήρα στους 402 ίππους (μπορεί να διατηρηθεί και ο κινητήρας των 349 ίππων).