Η ελληνική υδρογραφική υπηρεσία προχώρησε έκδοση Αντί – NAVTEX αναφέροντας πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας ως απάντηση στην αρχική τουρκική NAVTEX για παράταση των ερευνών του Oruc Reis ως την 1/9.

ZCZC HA79
271150 AUG 20
IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20
SOUTHEAST CRETAN SEAUNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX
SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND
ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE
GREEK CONTINENTAL SHELF.
IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO
BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX
MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.
NNNN