Την περασμένη Τρίτη, 10 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση με την ονομασία «GRC EGY T15», μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών Ελλάδας και Αιγύπτου, σε περιοχή νότια της Κρήτης. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα συμμετείχε με τέσσερα αεροσκάφη F-16 και ένα αεροσκάφος EriEye, ενώ η Αίγυπτος με τέσσερα F-16, δύο Rafale και ένα E-2C. Η δραστηριότητα είχε ως σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας αεροπορική εκπαίδευση στα συμμετέχοντα πληρώματα, σε περιβάλλον υψηλής απειλής με την ενσωμάτωση και επιχειρησιακή αξιοποίηση αεροσκαφών 4ης γενιάς. Η «GRC EGY T15» διεξήχθη σε δύο φάσεις όπου εκτελέστηκε εκπαίδευση στην εναέρια μάχη τεσσάρων εναντίον έξι μαχητικών (OCA : Offensive Counter Air, DCA : Defensive Counter Air).