Σύμφωνα με έκθεση του, για το έτος 2018, η οποία δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου, το Γραφείο της Διεύθυνσης της υπηρεσίας DOT&E (Office of the Director, Operational Test and Evaluation), διαπιστώνει ότι η ακρίβεια του πυροβόλου του αεροσκάφους F-35A απέτυχε να ικανοποιήσει τις προβλεπόμενες, στο συμβόλαιο, τιμές, κατά τη φάση της σχεδίασης και ανάπτυξης (SSD : System Design and Development).

Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ έχουν υπάρξει βελτιώσεις στο λογισμικό του συστήματος αποστολής του F-35A για τη βελτίωση της ακρίβειας του πυροβόλου, αυτές δεν συνοδεύτηκαν με διορθώσεις στα μηχανικά μέρη. Η έκθεση συνεχίζει και αναφέρει ότι οι έλεγχοι στο πυροβόλο του F-35A αποκάλυψε πρόβλημα ευθυγράμμισης.

Η έκθεση αναφέρει ότι πιλότοι που δοκίμασαν το F-35A ανέφεραν ενδείξεις «unsafe gun», ενώ εκτελούσαν βολές με το πυροβόλο αέρος-αέρος. Οι ενδείξεις αυτές έχουν αναφερθεί σε δύο αεροσκάφη και η αιτία ερευνάται. Σε αντίθεση η χρήση του πυροβόλου στις εκδόσεις F-35B και F-35C είναι ομαλή και συμβατή με τους όρους του συμβολαίου, ενώ δεν έχει σημειωθεί αστοχία στην ακρίβεια του πυροβόλου.