Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3C Orion που διατηρεί σε υπηρεσία προχώρησε το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι της τάξεως των $ 158,5 εκατομμυρίων.

Το πρόγραμμα αφορά στη δεύτερη φάση ενός προγράμματος ευρύτατης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των 8 P-3C Orion του Γερμανικού Ναυτικού. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2016, ενώ το όλο πρόγραμμα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2026 (η παράδοση του πρώτου εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους θα πραγματοποιηθεί το 2019). Το συνολικό κόστος του όλου προγράμματος ανέρχεται στα $ 817,9 εκατομμύρια.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποστολής του αεροσκάφους (πρόγραμμα MSR : Mission System Refresh). Σύμφωνα με τη Lockheed Martin, ανάδοχο του όλου προγράμματος, το πρόγραμμα  MSR αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και ολοκλήρωση του συστήματος ATMS (Airborne Tactical Mission System).

To ATMS είναι ένα σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής, το οποίο βασίζεται στη χρήση του προγράμματος Java. Τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη θα ενσωματώνουν για το προηγμένο σύστημα επεξεργασίας ακουστικών ιχνών AR-C2P (Airborne Rack-Mounted Commercial Portable Processor).

Παράλληλα με την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών η Lockheed Martin, σε συνεργασία με την Airbus Defense & Space, θα πραγματοποιήσουν και δομικές αλλαγές στο αεροσκάφος με την αντικατάσταση των πτερύγων, της κεντρικής ατράκτου και του οριζόντιου σταθεροποιητικού. Οι δομικές επεμβάσεις στα αεροσκάφη θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2022 και θα αυξήσουν τον χρόνο επιχειρησιακής ζωής των αεροσκαφών κατά 15.000 ώρες (περίπου 20 χρόνια).