Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) για την υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύμβασης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαισίου για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 41 Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού».

Η πρώτη εκτελεστική σύμβαση αφορά στην προμήθεια και την αρχική υποστήριξη επτά ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, συνολικής συμβατικής αξίας € 2.731.339,52. Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της. Ο σχετικός διαγωνισμός του 2018 κατακυρώθηκε στην εταιρεία «VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A.».

Το υπό προμήθεια ταχύπλοο σκάφος (με το σύνολο του εξοπλισμού του) είναι το Viking Norsafe S-1200 Armored-MUNIN S-1200 της εν λόγω εταιρείας. Τόπος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών θα είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο Αττικής.