Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την έγκριση συμμετοχής του στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ATRIT I (Automatic Target/Threat Recognition, Identification and Targeting for Land Systems). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και το συνολικό κόστος συμμετοχής της Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των € 124.900 για το έτος 2022 και € 31.300 για το 2023. Στόχος του προγράμματος έργου είναι ο ορισμός, η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η παρουσίαση ενός συστήματος αυτόματου εντοπισμού και αναγνώρισης χερσαίων στόχων/απειλών. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να έχει ικανότητα αυτόματης κατανομής στόχων. Έτσι, η εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων θα γίνει πιο αποτελεσματική μέσω της ανίχνευσης και αναγνώρισης στόχων/απειλών (και με ικανότητα ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω Video), της επαύξησης της επίγνωσης της τακτικής κατάστασης σε όλο το τόξο των 360° και της συλλογής και διαβίβασης δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.