Η Προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB) εξέδωσε αίτημα υποβολής προτάσεων για την προμήθεια δύο διαφορετικών τύπων μη-επανδρωμένων σκαφών επιφανείας για την κάλυψη επιχειρησιακών του Τουρκικού Ναυτικού. Το πρώτο σκάφος θα έχει ως αποστολή την προστασία των ναυστάθμων του Τουρκικού Ναυτικού, ενώ το δεύτερο τον πόλεμο επιφανείας. Ο κύριος οπλισμός του σκάφους προστασίας ναυστάθμων θα είναι ανθυποβρυχιακός, ενώ του σκάφους πολέμου επιφανείας θα είναι προσανατολισμένος στην προσβολή στόχων επιφανείας. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2021.