Στη διεθνή έκθεση DSEI 2021 η METIS παρουσίασε το SKYPERION Marine, ένα σύστημα ανίχνευσης παθητικών ραδιοσυχνοτήτων που παρέχει ικανότητα εντοπισμό UAV, ιδιαίτερα των εμπορικών. Η κακόβουλη χρήση UAV κατά εμπορικών πλοίων αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια και το απόρρητο της εμπορικής ναυτιλίας, καθώς και των χειριστών και ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής. Το SKYPERION Marine έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ελάχιστη εκπαίδευση και μπορεί να ειδοποιεί αυτόματα τον χειριστή για την παρουσία UAV, μέσω σταθμού ελέγχου που βασίζεται σε φορητό υπολογιστή εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη εγκατάσταση.