Το BlackKite είναι ένα ατρακτίδιο το οποίο σαρώνει το έδαφος και απεικονίζει αντικείμενα, σε μεσαία ανάλυση, ικανή για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση οχημάτων και πεζών. Το ατρακτίδιο έχει ευρύ οπτικό πεδίο. Το BlackKite καταγράφει και αποθηκεύει όλες τις εικόνες που συλλέγει (έως και 11 ώρες συνεχόμενα), επιτρέποντας στους ειδικούς αναλυτές να αναλύσουν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο. Το BlackKite μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλές διαφορετικές αερομεταφερόμενες πλατφόρμες και μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα αποστολών.