Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» ανέλαβε το κόστος των εργασιών συντήρησης του κτηρίου της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο, συνολικής αξίας € 24.990, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και αρμοδίου υφυπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω σύμβαση δωρεάς αναρτήθηκε στη Διαύγεια.