Πρόκειται για τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο. Προφανώς είναι σε γνώση και του νέου Α/ΓΕΣ Ανιστράτηγου Γεώργιου Καμπά.

Τη στιγμή που λαμβάνει χώρα μαζικός εποικισμός, μια άτυπη εισβολή στο Ανατολικό Αιγαίο όταν σε μικρονήσια όπως η Λέρος ή Κάλυμνος υπήρχαν χρονικές περίοδοι όπου οι λαθρομετανάστες είναι τριπλάσιοι κατοίκων και φρουράς.