Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΕΘΑ, λαμβάνοντας πάντα όλες τις παραμέτρους ασφαλείας, σας ενημερώνουμε ότι η Ίλη Ιππικού δεν θα συμμετάσχει στην Στρατιωτική Παρέλαση της 25ης Μαρτίου καθόσον κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί περισσότερος χρόνος για την εξοικείωση των ίππων. Η εκπαίδευση της ‘Ιλης θα συνεχιστεί κανονικά.