Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη για τη Λιβύη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, και οι συμμετέχουσες χώρες μετρούν κέρδη και ζημίες. Στη διάσκεψη ζητήθηκε από την Τουρκία και τη Ρωσία να αποσύρουν χωρίς καθυστέρηση τους μισθοφόρους και τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από τη Λιβύη, κάτι που δεν ικανοποίησε την Άγκυρα. Επίσης, στο Κείμενο Συμπερασμάτων συμπεριλήφθηκε και πρόνοια για πιθανή επιβολής κυρώσεων εναντίον όποιου απειλήσει την πολιτική σταθερότητα στη Λιβύη, δηλαδή τις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου.