Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι συλλέγει αναφορές από στρατιώτες, σχετικά με την επίδοση του όπλου λέιζερ των 50 κιλοβάτ που έχει εγκατασταθεί σε τεθωρακισμένο όχημα Stryker για δοκιμές, και ότι τα πρώτα δεδομένα δεν είναι θετικά. Ο Νταγκ Μπους, επικεφαλής προμηθειών του Αμερικανικού Στρατού, σε έκθεση του προς τη Γερουσία, αναφέρει ότι το σύστημα αντιμετωπίζει δυσκολίες σε διαφορετικά επίπεδα ισχύος και δεν μπορεί να προσφέρει την επιθυμητή αποτελεσματικότητα ως προς την καταστροφή στόχων. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα θετικά αποτελέσματα του συστήματος, σε προηγούμενες εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές στο πεδίο, δεν επαληθεύτηκαν. Ο Αμερικανικός Στρατός έχει εγκαταστήσει σύστημα λέιζερ σε όχημα Stryker, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει μια οικονομική λύση για την εξουδετέρωση UAV.