Με βάση δηλώσεις σε δημοσιογράφους του Πτεράρχου Eric Fick, Εκτελεστικού Διευθυντή του Προγράμματος F-35, η έναρξη της φάσης πλήρους παραγωγής του F-35 Lightning II θα καθυστερήσει έναν ακόμη χρόνο. Ο λόγος της καθυστέρησης έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της πανδημίας που έχουν καθυστερήσει τις αναγκαίες διαδικασίας. Για να ξεκινήσει η φάση πλήρους ρυθμούς θα πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία 64 δοκιμές στο σύστημα JSE (Joint Simulation Environment) όπου το F-35 θα δοκιμαστεί, σε ρεαλιστικά σενάρια, έναντι εξελιγμένων ρωσικών και κινεζικών απειλών. Ωστόσο, μετά από καθυστερήσεις, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η πανδημία επιβάρυνε περισσότερο το χρονοδιάγραμμα. Όπως δήλωσε ο Eric Fick, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε φάση πιστοποίησης τμημάτων του JSE, με ορίζονται ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2022.

Το σύστημα JSE αναμένεται να εκτελέσει τελικές δοκιμές πιστοποίησης συστήματος το φθινόπωρο του 2022 με ορίζοντα εκτέλεσης των 64 δοκιμών το καλοκαίρι του 2023. Συνεπώς, η έναρξη της φάσης πλήρους παραγωγής αναμένεται να εγκριθεί το δεύτερο μισό του 2023 (στην καλύτερη περίπτωση) ή το 2024, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι δοκιμές θα είναι απολύτως επιτυχημένες. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, η έναρξη της φάσης παραγωγής πλήρους ρυθμού του F-35 έπρεπε να είχε ξεκινήσει το 2019, υπάρχει δηλαδή σημαντική καθυστέρηση. To JSE είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει την εξομοίωση απειλών, ακόμα και των πιο προηγμένων αεροσκαφών και αντιαεροπορικών συστημάτων της Ρωσίας και της Κίνας, και την εκπαίδευση σε ρεαλιστικό περιβάλλον.