Το 2019 φεύγει και αυτές είναι οι 10 σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που ενδιαφέρουν τον Αμερικανικό Στρατό, σύμφωνα με τον Alexander Kott, ερευνητή του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Αμερικανικού Στρατού:

1/ Τεχνητοί μυς από πλαστικό για εφαρμογή σε ρομποτικά συστήματα

2/ Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της υγείας και της σωματικής κατάστασης των στρατιωτών, με τη χρήση μικροσυστημάτων βιοαναγνώρισης. Στόχος: Η καλύτερη διαχείριση της κόπωσης και ο περιορισμός των απωλειών.

3/ Μπαταρίες αδιάβροχες και ανθεκτικές στη φωτιά. Στόχος: Η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στον στρατιώτη, στο πεδίο μάχης.

4/ Παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας με τη χρήση υδρογόνου, σε επίπεδο στρατιώτη. Δηλαδή ο στρατιώτης να διαθέτει, στον ατομικό του εξοπλισμό, σύστημα παραγωγής ενέργειας στο πεδίο μάχης.

5/ Ανάπτυξη τρισδιάστατου εκτυπωτή ικανού να κατασκευάζει σύντομα και αξιόπιστα μεταλλικά μέρη από ατσάλι υψηλής ανθεκτικότητας. Στόχος: Η μείωση των αναγκών και δαπανών τεχνικής υποστήριξης διαφόρων οπλικών συστημάτων.

6/ Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Το σύστημα θα μπορεί να καθορίσει το ατομικό ενδιαφέρον του στρατιώτη, έτσι ώστε να γνωρίζει τη αποσπά της προσοχή του στο πεδίο μάχης, για παράδειγμα, ή αν έχει την τάση να λειτουργεί αυθόρμητα ή παράνομα, εκτός των στρατιωτικών κανόνων. Η βάση του συστήματος θα είναι η ανάλυση και η αποκωδικοποίηση της εγκεφαλικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

7/ Τεχνητή νοημοσύνη ικανή να αναγνωρίζει υλικά χαμηλής απαίτησης κατανάλωσης ενέργειας

8/ Ρομποτικές κεραίες επικοινωνιών με ικανότητα καθοδήγησης των ραδιοσημάτων σε σύνθετα φυσικά περιβάλλοντα.

9/ Αυτοιάσιμα υλικά, ικανά να επιδιορθώνουν μόνα τους της φθορά τους.

10/ Στρατιώτες-ρομπότ.