Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα της «DEFEA», ο «Οπλίτης» της EODH, ένα τακτικό όχημα υψηλής ευκινησίας με εξαιρετικά σύγχρονη θωράκιση και νέας γενιάς πύργο και πυροβόλο. Ένα όχημα πολλαπλών ρόλων: