Επενδύοντας πέραν των συζητήσεων επί των νέων πλοίων των ημερών, η Eλληνική εταιρεία SAS φαίνεται να είναι η πρώτη εγχώρια επιχείρηση κατασκευής ενός ολοκληρωμένου δικτύου »Kill Chain» βασιζόμενη στην ανάπτυξη ενός τρομακτικά ικανού λογισμικού για τα παγκόσμια δεδομένα.

Για να γίνει αντιληπτή η βαρύτητα του λογισμικού, ο Σταθμός Διοίκησης τύπου HOTAS είναι ικανός να επεξεργαστεί τεράστιο όγκο πάσης φύσεως πληροφοριών επί του πεδίου της μάχης εκτελώντας πολυσύνθετες διεργασίες αρκετών εκ των κατασκευαζόμενων drone σε ζωντανό χρόνο. Γνωρίζοντας βασικές γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού, γίνεται άμεσα αντιληπτό πως ο αριθμός γραμμών προγραμματισμού που χρειάζεται για την επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος είναι 7ψήφιος.

Η ικανότητα επαλήθευσης ενός τέτοιου αλγορίθμου, αλλά και η χρήση του συνεργατικά με τα drone επί του πεδίου της μάχης είναι μία διαδικασία που ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως την διαθέτουν. Ας ελπίσουμε κάποτε να γίνει αντιληπτή από το ελληνικό κράτος η βαρύτητα που δίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε δημιουργία επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης που αναπτύσσουν αλγορίθμους AI, Machine Learning και DeepLearning έχοντας ως σκοπό την δημιουργία αποκεντρωτικών δικτύων μάχης.