Στο περίπτερο της ελληνικής UCANDRONE είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον έκθεμα, ένα UAV, προϊόν συνεργασίας της εταιρίας, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του ομίλου EFA GROUP: