Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «DEFEA 2023» η πολωνική AREX παρουσίασε το ρυμουλκούμενο αντιαεροπορικό πυροβόλο Zu-23-2 των 23 χιλιοστών με ενσωματωμένο παρεμβολέα DJ-25. Ο παρεμβολέας DJ-25 μπορεί να παρεμβάλει τις εχθρικές επικοινωνίες και τα συστήματα καθοδήγησης πυραύλων. Επίσης μπορεί να παρεμβάνει και UAV. Σύμφωνα με την AREX ο DJ-25 έχει ολοκληρώσει όλες τις δοκιμές επί του Zu-23-2 και σε διαφορετικά σενάρια. Η εμβέλεια του παρεμβολέα είναι 2,5 χιλιόμετρα, ενώ η ισχύς της δέσμης που εκπέμπει είναι μεταξύ 25-50 Watts.