Στα πλαίσια της έκθεσης αμυντικών συστημάτων «DEFEA 2023» η σουηδική Saab παρουσίασε τη πρόταση της στη Πολεμική Αεροπορία κεντρικό μέρος της οποίας αποτελεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών ΑΣΕΠΕ.

Τα παρακάτω γραφήματα είναι εξαιρετικά κατατοπιστικά και αξίζει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή.

Στο συγκεκριμένο γράφημα παρουσιάζεται η ευρεία κάλυψη ενός ιπτάμενου ραντάρ συγκριτικά με ενός σταθερού χερσαίου σταθμού ραντάρ τα οποία εκτός των αντικειμενικών γεωγραφικών τους περιορισμών λόγω νεκρών γωνιών απόρροια του ανάγλυφου του εδάφους, παρουσιάζουν κυρίως αυξημένη τρωτότητα.
Τα κύρια σημεία του εκσυγχρονισμού των ελληνικών ΑΣΕΠΕ. Όπως μας επισημαίναν τα στελέχη της σουηδικής εταιρείας η εμβέλεια του ραντάρ αυξάνεται κατά 50% και όχι 30% όπως είχαμε αναφέρει σε προγενέστερη ανάλυση μας ενώ βασική έμφαση δίνεται στον εντοπισμό στόχων μικρού ηλεκτρομαγνητικού ίχνους και ανίχνευσης βαλλιστικών απειλών. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων τα αεροσκάφη διαθέτουν ήδη LINK 11 & LINK 16 πλην όμως στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται τα τερματικά τους στη πλέον σύγχρονη έκδοση. Το ίδιο ισχύει και με το ΙFF το οποίο αναβαθμίζεται στο επίπεδο Mod 5.
Συνοπτική αναφορά όλων των νέων δυνατοτήτων για τα ελληνικά ΑΣΕΠΕ.
Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού εγκαθίσταται ηλεκτροοπτικό συγκρότημα αισθητήρων ενώ καταλυτικά αυξάνεται και η επιβιωσιμότητα του αεροσκάφους με νέο πακέτο συστήματος αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Ακολουθεί η παρουσίαση του GlobalEye. Το GrobalEye ενσωματώνει ραντάρ AESA που λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων S και είναι τεχνολογίας στοιχείων νιτριδίου του γαλλίου (GaN). Η εμβέλεια αποκάλυψης στόχων επιπέδου F-16 είναι πάνω από τα 450 χιλιόμετρα. Παράλληλα, διατηρεί την ικανότητα να έχει εικόνα επιφανείας εντοπίζοντας ακόμα και μικρές λέμβους στην επιφάνεια της θάλασσας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το GlobalEye λειτουργεί με κάλυψη 360ο όπως συμβαίνει και με τα τουρκικά ιπτάμενα ραντάρ. Αλλά δεν είναι μόνο το εμφανές όφελος, σε επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης. Το GlobalEye λειτουργεί και ως σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, ικανό αντίδοτο στο τουρκικό πρόγραμμα προμήθειας τεσσάρων αεροσκαφών ηλεκτρονικών παρεμβολών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.