Στις 16 Δεκεμβρίου η EDA (European Defence Agency) δημοσίευσε την ετήσια έκθεση της σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες των 27 μελλών της, για το έτος 2018. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης οι συνολικές αμυντικές δαπάνες ανήλθαν στα € 223,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή σημείωσαν αύξηση 3% σε σχέση με το 2017. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη σημειώνουν αύξηση. Ωστόσο, η έκθεση της EDA αναφέρει ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ της αύξησης των αμυντικών δαπανών και των δαπανών σε κρίσιμους τομείς της άμυνας.

Συνολικά, οι αμυντικές δαπάνες των μελλών της EDA επανήλθαν στα επίπεδα προ κρίσης, δηλαδή στα επίπεδα του 2007, που ήταν € 225 δισεκατομμύρια. Τα € 223,4 δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν το 2018 αντιπροσωπεύουν το 1,3% του ΑΕΠ και το 3,1% των δημοσίων δαπανών. Την περίοδο 2007-2013 οι αμυντικές δαπάνες εντός EDA μειώθηκαν κατά 11%, στα € 200 δισεκατομμύρια περίπου, ενώ από το 2014 και μέχρι το 2018 σημειώνεται αύξηση κατά 11,7%. Ωστόσο, ενώ οι αμυντικές δαπάνες αυξάνουν, οι δαπάνες για νέους εξοπλισμούς και έρευνα μειώνονται και βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 2008.