Ο Στρατός της Τσεχίας θέλει να αυξήσει το στρατιωτικό προσωπικό από τις 21.000 που είναι σήμερα στις 30.000 το 2026. Σύμφωνα με τον Υπαρχηγό του Στρατού, Στρατηγό Jiri Baloun το ισχύον οργανόγραμμα αναφέρει 25.000 άτομα προσωπικό, συνεπώς υπάρχει άμεση ανάγκη για επιπλέον 4.000 άτομα (16% επί της δομής δυνάμεων), μόνο και μόνο για την κάλυψη του ισχύοντος οργανογράμματος. Τα επιπλέον 5.000 άτομα αναμένεται να επανδρώσουν υπό δημιουργία τεχνικές διοικήσεις και μονάδες όπως αυτές του Κυβερνοπολέμου και της Ρομποτικής.

Σύμφωνα με τον Baloun το 2015 η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη καθώς εν υπηρεσία υπήρχαν 19.000 άτομα, δηλαδή υπήρχε ένα κενό της τάξεως των 6.000 ατόμων ή 24% επί της δομής δυνάμεων. Το κενό αυτό καλύφτηκε μερικώς με την ένταξη σε υπηρεσία 2.000 επαγγελματιών την τριετία 2015-2018. Στόχος της Τσεχίας είναι η πρόσληψη 4.000 επαγγελματιών έως το 2025 και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τις νέες Διοικήσεις.