Η Ελβετία αναμένεται να αυξήσει τις αμυντικές τις δαπάνες, σταδιακά, έτσι ώστε το 2023 να ανέλθουν στο ποσό των $ 6,5 δισεκατομμυρίων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αρχής γενομένης από το 2019, οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξάνουν με ετήσιο ρυθμό 4,67%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2017 οι αμυντικές δαπάνες του 2018 παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 6,7%.

Η αύξηση αυτή κρίθηκε από την ελβετική κυβέρνηση ως επιβεβλημένη, προκειμένου η χώρα να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες, στον τομέα της άμυνας, και να εντάξει σε υπηρεσία προηγμένα οπλικά συστήματα. Συγκριτικά, η συνολική αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελβετίας, για την περίοδο 2014-2018, είναι της τάξεως του 22,7%, ενώ η συνολική αύξηση για την περίοδο 2019-2023 θα είναι της τάξεως του 24,7%.