Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανικός Στρατός αναπτύσσει πυροβόλο αυξημένου βεληνεκούς, πάνω από 70 χιλιόμετρα, στο πλαίσιο του προγράμματος ERCA (Extended Range Cannon Artillery), το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πυροβολικού LRPF (Long Range Precision Fires) του Αμερικανικού Στρατού. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, οκτώ πρωτότυπα θα πρέπει να παραδοθούν στον Αμερικανικό Στρατό έως το 2023. Η είδηση είναι ότι το 2024 τα συστήματα του προγράμματος ERCA θα πρέπει να ενσωματώνουν και αυτόματο σύστημα γέμισης.

Το πρόγραμμα ERCA αφορά στην υιοθέτηση μακρύτερης κάνης, με στόχο τον διπλασιασμό του μέγιστου βεληνεκούς των αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων πυροβόλων M-109 και Μ-777, αντίστοιχα. Σήμερα, με συμβατικά πυρομαχικά, τα M-109A7 και M-777, επιτυγχάνουν βολές μέγιστου βεληνεκούς 22 περίπου χιλιομέτρων, ενώ με πυρομαχικά αυξημένου βεληνεκούς, επιτυγχάνουν βολές μέγιστου βεληνεκούς 30 χιλιομέτρων, αλλά με κόστος σε ισχύ και σε ακρίβεια (τα βλήματα αυξημένου βεληνεκούς ενσωματώνουν πολεμική κεφαλή με λιγότερη ποσότητα εκρηκτικής ύλης).

Στόχος του προγράμματος ERCA είναι η αύξηση του μέγιστου βεληνεκούς των M-109 και M-777 στα 70+ χιλιόμετρα με συνδυασμό δύο πραγμάτων: Την υιοθέτηση νέας, μεγαλύτερης κάνης και την ανάπτυξη νέων πυρομαχικών αυξημένου βεληνεκούς. Η κάνη που δοκιμάζεται είναι μήκους 58 διαμετρημάτων, δηλαδή 1,83 μέτρα μακρύτερη από την κάνη M-284 του M-109A7. Η μακρύτερη κάνη επιτρέπει στα αέρια, που προκαλούνται από την πυροδότηση του βλήματος, να επιδρούν για μεγαλύτερο χρόνο επί του βλήματος, με συνέπεια τη μεγαλύτερη εμβέλεια. Η νέα κάνη, σε συνδυασμό με το υπό ανάπτυξη βλήμα XM-113 αναμένεται να αυξήσουν το μέγιστο βεληνεκές των M-109A7 και M-777 πάνω από τα 70 χιλιόμετρα.