Από την Δευτέρα 27 έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού κόλπου η αξιολόγηση (evaluation) του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΤΝΕΕ-Special Operations Maritime Task Group/SOΜTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), στο πλαίσιο της Εθνικής-Νατοϊκής στοχοθεσίας για την διάθεση δυνάμεων σύμφωνα με τα  Περιoχικά Σχέδια (Regional Plans) της Συμμαχίας. Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), περιελάμβανε την εξέταση των εξής αντικειμένων:

Νηοψίας (Visit Board Search and Seizure-VBSS).

Στρατιωτικής Υποβοήθησης (Military Assistance-MA).

Ειδικής Επιτήρησης – Αναγνώρισης (Special Reconnaissance-SR).

Άμεσης Επιθετικής Ενέργειας (Direct Action-DA).

Αντιμετώπισης-Εξουδετέρωσης Πυρηνικής-Βιολογικής-Χημικής (ΠΒΧ) απειλής.

Αντιμετώπισης-Εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (Improvised Explosive Devices-IED).

Επιχειρήσεις Απαγόρευσης Περιοχής (Anti-Access-Area Denial/A2-AD).

Η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από επιτελείς του Τμήματος Αξιολογήσεων της ASOFCOM, καθώς και επιτελείς του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, κατέδειξε το SOΜTG ως «Επιχειρησιακά Έτοιμο-Combat Ready» για ανάληψη αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ).

Το εν λόγω αποτέλεσμα συνιστά την έμπρακτη απόδειξη του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της ΔΕΠ, και αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συνόλου των Ειδικών Δυνάμεων-Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμη τεχνογνωσία για την περαιτέρω μετεξέλιξη και αναβάθμισή τους.

Η ανωτέρω επιτυχής αξιολόγηση, η οποία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας πολυεπίπεδης προσπάθειας, εντάσσεται στην υλοποίηση των κατευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ για δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ΕΔ- ΔΕΕ. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία του πρόσφατα εγκαινιασθέντος Στρατηγείου της ΔΕΠ, το οποίο αναμένεται να προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες στην συνολική επιτελική και επιχειρησιακή λειτουργία της Διοίκησης.

Τονίζεται επίσης ότι η αξιολόγηση του SOΜTG, αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη επιτυχή διαδικασία Νατοϊκής αξιολόγησης Ελληνικού Τμήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα (πατήστε εδώ και εδώ), γεγονός που αποδεικνύει την ταχεία προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων, και ειδικότερα της ΔΕΠ, στις απαιτήσεις των Συμμαχικών προτύπων και διαδικασιών. Επιπλέον οι ριζικές και διαρθρωτικές αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των ΕΔ-ΔΕΕ, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη εκπαίδευση του προσωπικού, την προμήθεια σύγχρονων υλικών και μέσων, την βελτίωση των υποδομών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, παρέχουν διευρυμένες επιλογές στην Ιεραρχία στην αντιμετώπιση κάθε σύγχρονης πρόκλησης ασφαλείας για την διασφάλιση των Εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη στρατηγικών στόχων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας πραγματοποιήθηκε και η αξιολόγηση 2 Επιχειρησιακών Ομάδων (Special Operations Task Units-SOTUs) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.